• Askeri ve Sosyal Bilimler

  Askeri ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığının amacı; Hava Harp Okulunun genel ve özel amaçları doğrultusunda Hava Harbiyelilerin askeri ve sosyal bilimler alanlarındaki akademik eğitimlerinin mevcut yasa, yönetmelik ve yönergeler kapsamında çağın ve bilimin gereklerine göre planlanması ve yürütülmesidir.

  Askeri ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı, bu görevini kadrosunda bulunan öğretim elemanları/görevlileri, Hava Harp Okulunda görevli diğer kurmay ve sınıf subayları ile İstanbul’daki üniversitelerin seçkin öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütmektedir.

  Bu eğitim öğretim süreci ile;

  Genel olarak her asker kişide bulunması gereken, özel olarak ise havacı subay niteliklerine sahip,
  Hava gücünün ve Hava Kuvvetlerinin tarihçesini bilen, modern havacılığın temellerini, teorilerini, görev ve fonksiyonlarını kavramış,
  Havacılığı bir yaşam tarzı olarak benimsemiş, temel havacılık ve uçuş bilgileri ile donanmış, uçuşa olan motivasyonları artmış,
  Askeri sevk ve idare yeteneği kazanmış, yöneticilik ve liderlik özellikleri gelişmiş,
  Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş, olayları akıl ve bilimin eşliğinde, onun ilke ve inkılâplarının yol göstericiliği ile yorumlayabilen,
  Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilen, uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, güvenlik stratejileri, harp tarihi, sosyoloji ve hukuk gibi bilim dalı ve disiplinlerin temelini ve teorilerini öğrenmiş, bu konuları subaylık yaşantısında kullanabilecek veya yorumlayabilecek,
  Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı Atatürkçü subaylar yetiştirilmesi esas alınmaktadır.

  Hava Harbiyelilerin kültürel, sosyal ve bilimsel alandaki bilgilerini artırmak, ufuklarını genişletmek, yeni bakış açısı yakalamalarını sağlamak ve farkındalıklarını artırmak maksadıyla, her eğitim-öğretim yılı içinde, çeşitli konularda, seçkin konuşmacılar davet edilerek konferanslar düzenlenmesi de Askeri ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı faaliyetleri arasındadır.

  Askeri ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı aynı zamanda, farklı ülkelerden Hava ve Deniz Harp Okullarına gelen misafir askeri öğrencilerin Türkçeyi öğrenmelerini ve dilimizi etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.