• Elektronik Mühendisliği

    Elektronik Mühendisliği Bölümünün amacı havacılığın ve Hava Kuvvetlerinin günümüz ve gelecekteki hızlı gelişimi paralelinde, gerekli teknik ve yönetim faaliyetlerini yeterlikle uygulayabilecek, geliştirebilecek ve daha ileri görevleri yapmaya temel olacak yönelişi kazanmış, elektronik disiplini altında mühendislik bakış açısına sahip pilot adayı muvazzaf subay yetiştirmektir. Akademik eğitimin yanı sıra her Harbiyeli, askerliğin gerektirdiği disiplin, önderlik, sevk ve idare niteliklerini öğrenme ve öğretme yeteneğini kazanmış, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, disiplinli ahlaken ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip subaylar olarak yetiştirilmektedir.

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde üstlenmiş olduğu misyon gereği olarak hava savunma ve taarruzu en etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli her türlü teknolojik imkan ve kabiliyetler ile donatılmıştır. Altyapısını elektronik sistemlerin oluşturduğu karmaşık mimarilerin en etkin bir şekilde kullanımı ancak iyi yetişmiş insan gücü ile mümkündür.

    Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümü geleceğin havacılarının bu ihtiyaçlarına en iyi cevap verebilmek amacıyla, okul bünyesinde görevli yüksek lisans ve doktora mezunu subaylar ve İstanbul’un seçkin üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ile Haberleşme ve Kontrol Ana Bilim Dallarında eğitim vermektedir. Birbirleri ile etkileşimli olan Kontrol ve Haberleşme alanları genel olarak bakıldığında tüm uçuş faaliyetleri ve onun merkezinde bulunan pilotlar için eğitilecek temel disiplinler arasında yer almaktadır.