• Endüstri Mühendisliği

  Endüstri Mühendisliği mamül ve hizmet üreten karmaşık sistemlerin tasarımına, yönetimine ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik temel bilimsel yöntemleri sunan; öğrencilerde sistem yaklaşımı, yaratıcı-eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik kavramlarını geliştiren; bu kapsamda bilimsel gelişim için gerekli bilgi ve araştırma temelini sağlayan mühendislik dalıdır. Bu amaçla, mühendislik altyapısını sistem düşüncesiyle bütünleştirerek, sistemlerinin daha verimli, düşük maliyetli ve az hatalı çalışmaları için çeşitli bilimsel yöntemler geliştirir ve uygular. Endüstri mühendisliği, sistemlerin sadece fiziksel yönlerini değil, organizasyon, planlama, malzeme bilgi akışı, insan-makine ilişkileri, kalite güvencesi gibi boyutlarını da ele alır ve inceler. Hava Kuvvetlerinde eğitimin temel hedefi; insan makine (pilot-uçak) sistemlerini bütünleştirerek görevin en üst düzeyde ifası için gerekli beceri ve etkinliği sağlamak olduğundan, Endüstri Mühendisliği lisans eğitiminde teorik akademik eğitimin yanı sıra, Benzetim ile Harekât Araştırmasının askeri alanında da uygulamalı eğitim verilmektedir.

  Hava Harp Okulunda 1991 yılından itibaren dört yıllık lisans programı çerçevesinde Endüstri Mühendisliği lisans programına başlanmıştır. Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu teğmenler, Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre sınıflandırılmakta ve kendi sınıfları ile ilgili Hava Kuvvetlerinin ve hatta Türk Silahlı Kuvvetlerinin her biriminde, etkin sistemleri kurmak için mühendislik analiz ve tasarım yöntemleri ile matematik, bilgisayar, sosyal ve fen bilimlerindeki bilgi birikiminden faydalanmaktadırlar.

  Endüstri Mühendisliği mezunu muvazzaf subaylar Hava Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirilmek üzere, yurtdışında ve yurtiçinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilmektedir.

  Endüstri Mühendisliği Bölümüne Ait Laboratuvar Olanakları:

  Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı bünyesinde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları Laboratuvarı (EMUL) bulunmaktadır. Bu laboratuar; sistem tasarımı, modelleme ve analiz amacına hizmet edecek Modelleme ve Simülasyon (MOD-SIM), Optimizasyon, Kalite Kontrol ve İstatistiksel Analiz Modülü olmak üzere üç ana modülden oluşmaktadır.Endüstri Mühendisliği Uygulamaları Laboratuvarı; Yöneylem Araştırması I-II-III, Sistem Benzetimi, İş Etüdü ve Ergonomi, Olasılık, İstatistik, Endüstri Mühendisliğine Giriş, Üretim Planlama ve Kontrol, Kalite Planlaması ve Kontrolü, Tesis Tasarımı ve Planlama ile Mühendisler için Planlama derslerinde kullanılmaktadır. Ayrıca laboratuvarda bulunan yazılım ve donanımlarla, öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik olarak uygulamalar yapması, Hv.K.K.lığının ihtiyaç duyduğu silah sistemleri ile bu sistemlerin yönetilmesine yönelik teknoloji ve konseptlerin AR/GE sürecinde analiz edilmesi, Bilim Şenliği ve bitirme projelerinin gerçekleştirilmesi, MODSIM uygulamalarının yapılması da mümkündür.

  Turkish Air Force Academy uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC (www.simio.com).