• Havacılık ve Uzay Mühendisliği

  Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, uçma düşünüzü gerçekleştiren Hava Harp Okulu bünyesindeki Dekanlık dâhilinde faaliyet gösteren dört mühendislik bölümünden biridir. Bölümün amacı, havacılık/uzay bilgi ve becerisine sahip pilot adayı subay yetiştirmektir.

  Havacılık ve Uzay Mühendisliği, göklerde havadan daha ağır cisimlerin nasıl uçtuğunu açıklayan, hava ve uzay araçlarının tasarım, geliştirme, üretim ve üretim sonrası servis ya da diğer bir ifade ile uçması süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. İnceleme kapsamında kuramsal, sayısal ve deneysel araştırma yöntemlerini kullanır. Kuramsal bağlamda temel fizik ve matematik bilgisi, sayısal anlamda günümüz teknolojisini yansıtan bilgisayar donanım ve yazılımları, deneysel çerçevede ise rüzgâr tüneli ve bir sonraki adım olan uçuş tecrübesi temel alınır. Mühendislik eğitimi kapsamında ise aerodinamik, uzayda itki, hava ve uzay yapıları, uçuş mekaniği ve kontrolü, uçak tasarımı temel konulardır.

  1974 yılından beri dört yıllık lisans seviyesi eğitim veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, her gün kendini yenileyen ve geliştiren öğretim üyesi kadrosu, gelişen teknolojiye uyum sağlayan laboratuvarları, eğitim öğretimi destekleyen ders dokümanları, benzer programı uygulayan sivil üniversitelere eşdeğer ders programı ile geleceğin havacı pilotunu yetiştirmekte üzerine düşen görevi yapmaktadır.

  Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümüne Ait Laboratuvar Olanakları

  Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde üç adet laboratuvar mevcuttur.

  Uçak Elemanları Laboratuvarında eğitim amaçlı kesiti alınmış bir F-4E uçağı bulunmaktadır. Harici takat sağlanarak kumanda elemanları çalıştırılmaktadır. ¼’lük kesiti alınmış F-4 uçağı motoru J79 ile F-5 uçağına ait J85 motorları bulunmakta ve yine değişik gaz türbinli motorlara ait türbin ve kompresör parçaları bulunmaktadır. Söz konusu laboratuvardan Havacılık ve Uzay Mühendisliğine Giriş, Uçuş Mekaniği, İtki Sistemleri, Malzeme Bilgisi ve İmal Usulleri derslerinde katkı sağlamaktadır.

  Aerodinamik Laboratuvarında ses altı/ses üstü rüzgar tüneli, sıcak tel anemometresi, Laser Doppler, duman üreteci, ısı pompası gibi teçhizatlar mevcuttur. Söz konusu laboratuvar akış hızı, basınç ve sıcaklık ölçümleri deneylerinde kullanılmaktadır.

  Malzeme ve İmalat Laboratuvarı özellikle insansız hava aracı tasarım ve imalatına yönelik oluşturulmuştur. Sıcak telle köpük kesme, lazer kesme, torna, freze, kesme ve bükme preslerinin yanında optik mikroskop, sıcak kalıba alma ve yüzey hazırlama cihazları ile çentik darbe teçhizatları bulunmaktadır. Söz konusu laboratuvardan İmal Usulleri, Malzeme Bilgisi, Uçak Tasarımı derslerinde ve bitirme tezlerinde faydalanılmaktadır.