• Yabancı Diller

    Hava Harp Okulu’nda İngilizce dil eğitim programı, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı öğrencilere çağıyla yarışmaları, akademik ve mesleki bilgilerini geliştirmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmayı ve bu sayede elde edilen kazanımların analitik düşünce sistemi ile birleştirilerek zor durumlarda doğru kararların alınmasının sağlanmasını amaçlamaktadır.

    Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından geleceğin subay ve pilotlarına verilen İngilizce eğitimi içerik odaklı eğitim ilkeleri çerçevesinde verilmektedir. Bu çerçevede bölüm personeli tarafından hazırlanan özgün ders kitapları ve dokümanlar öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Öğrencilerin iletişim potansiyellerinin geliştirilmesi için sınıf ortamında öğrenci odaklı öğretim yöntemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin potansiyellerini geliştirmeleri, dil öğrenme bilincinin ve motivasyonlarının artırılması amacı ile çeşitli dokümanlar, bilgisayar ve video laboratuarları öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

    Hava Harp Okulu’nda İngilizce dil eğitimi öğrencilerin seviyelerine göre düzenlenmiştir. Öğrencilerin seviyelerine okula kabul edilmelerinin ardından yapılan yeterlilik sınavı sonucunda karar verilmektedir. Akademik yıl boyunca öğrencilerin verilen eğitim ile elde ettikleri kazanımlar, yapılan dört beceri sınavları ve performans ödevleri ile ölçülmektedir. Söz konusu sınav ve ödev değerlendirmeleri öğrencilerin seviye ilerlemelerinde önemli bir rol oynamaktadır.