• Yönetim Bilimleri

    Yönetim Bilimleri Bölüm Başkanlığının amacı; değişen dünyada giderek küreselleşen rekabetle başa çıkabilecek, bilgili, yenilikçi, sosyal sorumluluk sahibi yönetici ve girişimci özelliklere sahip, uçucu gereksinimlerini karşılayacak düzeyde akademik altyapıya sahip pilot adayı subayların yetiştirmesine katkı sağlamaktır.

    Yönetim Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Türkiye ve uluslar arası piyasalardaki güç koşullara göğüs gerebilecek geleceğin başarılı yöneticilerine, yalnız mesleklerinin tekniklerini öğretmek ve yalnızca var olan uygulamaları tanıtmakla yetinmeyip, farklı durumlar karşısında doğru karar verebilmelerine katkıda bulunacak analitik yöntemleri ve problem çözme yeteneklerinin kazandırılmasını hedeflemektedir.

    Yönetim Bilimleri Bölüm Başkanlığı kendisine verilen görevi, kadrosunda bulunan öğretim elemanları/görevlileri ve İstanbul’da bulunan üniversitelerin öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütmektedir.