• İntibak Eğitimi

           İntibak, kelime anlamı ile uyma, uyum gösterme demektir. İntibak eğitimi ise aday öğrencilerin eğitim-öğretim yılı başlamadan önce okula en kısa sürede uyumunu sağlamak maksadıyla uygulanan bir programdır. İntibak Eğitiminin amacı; askeri ve sivil liselerden Hava Harp Okuluna yeni katılan öğrencilere, Eğitim-Öğretim yılının başlangıcından önce okulu tanıtmak, Askeri Kanun, Yönetmelik ve Yönergeler ile askeri örf ve adetleri öğretmek, Temel Askerlik Eğitimi yaptırmak suretiyle askerliğe ve Hava Harp Okuluna intibaklarını sağlamak, kuvvetli bir disiplin anlayışı, mutlak itaat duygusu ve askerlik ruhu aşılamaktır.

           İntibak Eğitimi her Eğitim-Öğretim yılı için, önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayarak, Hava Harp Okuluna aday öğrenci olarak kabul edilenlere uygulanır. Eğitim süresi yaklaşık olarak 4 hafta sürmektedir. İntibak Eğitimi kapsamında; aday öğrencilere, İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Hava Harp Okulu Disiplin Yönergesi, ilgili diğer yönergeler, askeri terbiye, görgü kuralları, piyade eğitimi ile Temel ve Savaş Beden Eğitimi verilerek fiziki ve ruhi yapıları geliştirilmekte, bireysel gelişimleri sağlanmaktadır.

         İntibak eğitimini başarı ile tamamlayan Hava Harbiyeli adayları ailelerinin de katılımı ile icra edilen Yemin Töreni sonrası semalardaki yolculuklarının ilk durağı olan Hava Harp Okulu’nda ki eğitimlerine birer Hava Harbiyeli olarak başlarlar.