• Liderlik Komutanlık Eğitimi

           Lider, mensup olduğu halkın toplumuna yarar sağlayan değişimi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Gerektiğinde aldığı zor kararların ve sonuçlarının ardında durmasını bilir.Temel yaklaşım olarak; çevresinde bulunan bireyleri hitabet gücü, sahip olduğu bilgi ve vizyonu ile etkileyip, sürükleyen bir yapıya sahiptir. İnsanları dinler ve anlamak için özel çaba sarf eder. Çevresindeki herkesin en iyi yanlarını geliştirmelerine olanak sağlayacak olumlu değişim ve sürekli öğrenme ortamları sağlar. Sahip olduğu güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde yarattığı “karizma” sahip olduğu örnek kişilik ve tutarlı davranışları, diğer insanlar için etkin bir rol modeli olmasına yol açar.

           Liderlik ve Komutanlık Eğitiminin amacı; meslek kültürü gelişmiş, sürekli öğrenen, kendini hizmete adamış, çevresine pozitif enerji yayan, çevresindekilere inanan ve güvenen, dengeli bir yaşam sürdüren, cesur, çevresindeki değişimi hızlandıran, fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden yeterli olan, bu konuda kendini geliştirme gayreti içinde olan, doğru ve süratli karar verebilen ve kararlarını hızla uygulamaya koyan, takip, kontrol ve koordine yeteneğine sahip liderler ve komutanlar yetiştirmektir.    Hava Harp Okulu Şeref Yasası;

    "Yasamız, doğruluk, mertlik, şerefle, vatan, cumhuriyet, askerlik ve havacılık için çalışmaktır."