• HHO Öğrenci Alay Komutanlığı

  Öğrenci Alay Komutanlığı'nın Vazifesi

  Hava Harbiyelileri önce insan ve Türk milletinin çok onurlu bir mensubu, sonra çok iyi bir asker ve çok yetenekli bir havacı olarak Türk Hava Kuvvetleri görevlerine hazırlamak maksadıyla; İlgili yasa, yönetmelik ve yönergelerde öngörülen ve Hava Harp Okulu Komutanlığının vereceği emirler doğrultusunda; Hava Harp Okulu öğrencilerinin askeri eğitimlerini, disiplin ve idari işlerini, yönetim hizmetlerini, okulun diğer birimleri ile koordineli olarak planlamak, programlamak ve yürütmek, Hava Harp Okuluna alınacak öğrencilerin seçme uçuşlarını ve intibak eğitimlerini yaptırmak, Öğrencilerin yıl içi Uygulamalı Uçuş Eğitimlerini yaptırmak, Yıl sonu Tatbiki Eğitim faaliyetlerini yürütmek...

   

  Alay Komutanının Mesajı

  Hava Harp Okulu'nun asli gayesi; yüksek karakterli, evrensel, milli ve kurumsal değerleri benimsemiş, Hava Kuvvetlerimizin her seviyesinde yönetici, komutan ve lider olarak görev yapacak Atatürkçü havacı subaylar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikli olarak Hava Harbiyelilerin karakter kodlarına "Doğruluk", "Mertlik" ve "Şeref ifadeleri ile anlam bulan "onurlu yaşam" ilkesinin yerleştirilmesi ve kararlılıkla takip edilmesi hedeflenmektedir. Havacı Subay özelliklerinin geliştirilmesinde ise; ülke savunmasında alınacak önemli sorumluluklar nedeniyle görev bilincinin en üst düzeyde olması, bireysel disiplin ve itaat anlayışının buna bağlı olarak benimsetilmesi anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bir silahın, ancak onu kullanan personelin aklı, inancı ve o silah üzerindeki eğitimi kadar güçlü olduğundan hareketle; yukarıda sözü geçen temel nitelikler paralelinde, yöneticilik ve liderlik becerilerine, gerekli genel ve askeri kültüre, ahlaken ve fikren gelişmiş kişiliğe sahip subayların Hava Kuvvetlerimize kazandırılması esas gayemizdir. Bununla birlikte; bireysel disiplini ve görev bilinci yüksek Harbiyelilerin, Hava Kuvvetlerinin modern uçaklarını en etkili ve verimli şekilde kullanabilecek fiziki yeterlilikte olmaları, meslek yaşamları boyunca bunu devam ettirmeleri, havacılığı bir yaşam biçimi olarak algılamaları hedeflenmektedir. Tüm Öğrenci Alay Komutanlığı personeli bu hedefler doğrultusunda üzerine düşen sorumluluğun bilincindedir ve bu sorumluluğun onurunu yüreklerinde hissetmektedir.

   

  Misyonumuz

  Hava Kuvvetlerinin geleceği harbiyelilerin, Bilgi Çağı savaş konsept ve sistemlerini kullanırken ihtiyaç duyacağı alt yapı unsurlarından olan duyuşsal, fiziksel ve temel mesleki eğitim alanlarında yenilikleri tespit edip en kısa zamanda sisteme kazandırarak eğitim öğretimde başarıyı sürdürmektir. Vizyonumuz Bilgi Çağının gerektirdiği savaş konsept ve sistemlerini kullanabilmek için gerekli olan modern eğitimi vererek, içinde bulunduğumuz jeo-stratejik bölgenin en iyi havacı subaylarını yetiştiren kurum olmaktır.