• Matbaa Kısım Amirliği

    Yazılı Doküman Üretim ve Matbaa Kısım Amirliğinde, Hava Harp Okulu Komutanlığı bünyesindeki birliklerin gereksinimi olan kitap, dergi, ders notu, lisans ve lisansüstü tezlerin dijital siyah-beyaz, renkli fotokopi veya baskı makineleri ile çoğal¬tılıp, cilt işlemleri yapılarak teslimi yapılır. Teslim aşamasına kadar yapılan işlemlerde, teksir (riso) baskı, ofset baskı, harman makinesi, tel dikiş, delgi, spiral cilt, kapak takma, giyotin, mukavva makası, el presi, kırpıntı makinesi, varak yaldız, numaratör, perforaj, kaşe gibi makinelerden yararlanılmaktadır.