• HHO Vizyonu

    HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI'NIN VİZYONU

    Profesyonel askerliğin ve 21'inci yüzyılda hava ve uzay gücünün gerektirdiği davranış, bilgi ve beceri ile donanmış, çağdaş hava subayı yetiştirme ve eğitim-öğretim kapasitesi ile bölgesinde ve dünyada önde gelen çağdaşlarıyla yarışan bir Hava Harp Okulu olmaktır.

    HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI'NIN MİSYONU

    Bilgisi ve becerisiyle çağıyla yarışan çağdaş hava subaylarını; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'ne göre, asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, görevini; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve çözme yeteneğine ulaşmış Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaç hissettiği alanlarda (elektronik, bilgisayar, endüstri, havacılık ve uzay) yüksek lisans eğitimi yapmış, askerliğin gerektirdiği komutanlık, yöneticilik ve liderlik becerileri ile öğretme ve eğitme yeteneğini kazanmış, ahlaken, fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve üstün karakter özelliklerine sahip, sosyal ve bilimsel anlayışı gelişmiş, gerekli askeri ve genel kültüre sahip, mesleğin güç koşullarının gerektirdiği fiziki yetenekler ile mesleki değerler bilincini kazanmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimi almış, mezuniyet sonrası temel mesleki eğitim öğretimini izleyebilecek ve ileri safhalardaki görevleri yapmasına ilişkin yönelişi kazanmış olarak yetiştirmek, bu hedeflere askeri, akademik, duyuşsal alan ve savaş beden eğitimi alanlarında eğitim - öğretim faaliyetleri ile ulaşmak, Eğitim için gerekli altyapı, tesis ve destek faaliyetlerini çağdaş seviyeye yükseltmek ve muhafaza etmektir.